Poleo

Poleo is een bodeguero’tje. Hij werd samen met zijn broertje gevonden. Ze zijn geboren in 2014 en zitten van pup af aan in de shelter

pole  pol

Omdat Poleo symptomen vertoonde van leishmania werd hij op deze ziekte getest. Helaas bevestigen de tests
dat hij leishmania positief is. Hij zal zijn hele leven elke dag medicijnen moeten nemen.

kost van alopurinol en pipet is 10,80€ per maand