Adoptievoorwaarden Vzw Hondenzorg

1 Adoptant zal de hond een liefdevolle thuis geven, niet in een kennel houden of aan een ketting
leggen maar binnenshuis laten wonen, voldoende beweging geven, een goede voeding en alle medische verzorging
die nodig is, inclusief jaarlijkse vaccinaties. De hond mag niet gebruikt worden voor bewaking of voor de jacht.

2 Adoptant is zelf verantwoordelijk voor direkte of ondirekte schade veroorzaakt door de hond na overgave aan adoptant.

3 Adoptant verklaart dat als de hond om welke reden dan ook weg moet, hij terug wordt overgedragen aan vzw hondenzorg
tenzij in overleg er een andere oplossing gevonden is.

4 De hond mag niet verkocht of weggegeven worden en mag niet naar een asiel gebracht worden.
Herplaatsing gebeurt enkel door vzw hondenzorg zonder teruggave van adoptiebedrag.

5 Indien euthanasie overwogen wordt dient vzw hondenzorg daar op voorhand van op de hoogte gebracht te worden.

6 Indien de hond weggelopen is dienen direct de politie,abiec,de dichtstbijzijnde asielen verwittigd te worden. In de gewenningsperiode moet de hond steeds aangelijnd uitgelaten worden.

7 Adoptant is altijd bereid om een afgevaardigde van vzw hondenzorg een bezoek te laten brengen om te controleren
of de hond de nodige verzorging krijgt.
Vzw Hondenzorg heeft het recht om de hond onmiddellijk te komen ophalen als de leefcondities en de
verzorging van de hond niet voldoen voor het welzijn van het dier of als het contract niet wordt nageleefd

Naam Adoptant :

Datum:

Plaats:

Handtekening voor akkoord adoptievoorwaarden :