slaapplaatsen in de nieuwe kennels

aug 2015 : Bouwen van schuthokken

De nieuwe Hondenzorgkennels staan er (hekken en betonvloer) maar voordat we er hondjes in kunnen opvangen moeten er nog slaapplaatsen gemaakt worden. Samen hebben we gekozen voor een degelijke en duurzame structuur. De vrijwilligers van de shelter zijn heel handig en ze gaan met betonblokken een hok van 3 muurtjes metsen Daar bovenop komt een dak in zonnewerend materiaal. In deze stenen hokjes worden later de nieuwe houten hondenhuisjes geplaatst die we met ons vorig transport (aug 2015) hebben kunnen meegeven. Het bezorgt hen een schaduwplekje en beschermt tegen de felle zon. En in de winter houdt het regen en wind tegen én onze houten huisjes gaan zo langer mee omdat ze beschut staan.
Het materiaal voor 1 gemetst hok + dak komt op een 110€. Hondenzorg gaat in de 3 kleine kennels 1 hok laten zetten, daarin is plaats voor 2 houten hondenhuisjes

beton

22 augustus :

gisteren is al het materiaal geleverd dat we besteld hadden : snelbouw cementblokken, cement en zand en dakbedekking De kost van al het materiaal was iets meer, 375€, dan kunnen de hokken iets hoger opgetrokken worden

steen steen2

steen3

Deze morgen zijn de mannen al vroeg gestart met het metsen van de hokken

mets mets2  blok sten5  sten3

augustus 2015 plaatsing van de panelen

Meer veiligheid voor de hondjes. De ingang van de shelter ligt langs de straatkant en om (ongewenste) inkijk te verhinderen gaan we deze week panelen in hard materiaal aanbrengen. Voorbijgangers kunnen niet meer zien welke honden er zitten en kunnen al zeker de honden (die op dat moment  loslopen op het terrein) niet meer aanraken.

chapa

We hebben 28 m panelen besteld , kost is 140€  de 56€ die in de spaarpot van kapsalon Knip en co zat gaan we hiervoor gebruiken, het resterend bedrag gaat Hondenzorg betalen.

chap2 chap

chap5 chap3

16/9/2015 : een aparte ruimte voor de mastins!

Tegen de loods/opbergplaats van de shelter is er een garage die eigenlijk niet gebruikt werd omdat de voorkant helemaal open is. Er staat enkel een oude badkuip en wat overschot van bouwmateriaal.. Omdat  de mastinteef Evita in behandeling is en ook haar karakter is niet van de gemakkelijkste, zit ze alleen in een hondenzorgkennel. De andere 2 mastins kunnen er beter net bijgezet worden om conflicten te vermijden. En Niebla is op haar rust gesteld :-) We moesten naar een andere oplossing zoeken om hen onder te brengen. De garage werd helemaal leeggemaakt en eens goed gekuist. We hebben isolerend en waterbestendig materiaal aangekocht om in de garage een voorwand te plaatsen.. Mastins Niebla en Pancho en herderkruising Zeuz wonen er nu samen. De ruimte is groot genoeg voor deze grote honden en het is een goede en beschutte plaats bij! Ze hebben voor de kennel nog een grote grasplaats om te lopen.

kotpancho2    kotpancho
Er wordt nog een laag muurtje voor gemetst voor de stevigheid zodat de panelen goed vastzitten.

niebla2  pancho2  zeuz
Niebla                                                                      Pancho                                                        Zeuz
Kost is 50€, er was nog wat materiaal over van de hokken dat kon opgebruikt worden, dus we hebben enkel 3 panelen moeten kopen

27/9/2015 : de houten hondenhokken
Vandaag werden in de shelter de houten hondenhokken die we in augustus hadden opgestuurd in mekaar gezet.
Om alle hondjes een warm en droog plaatsje te geven komen ze er ,nog 7 tekort. Maar op ons vorig transport was er
geen plaats meer over. Over enkele weken kunnen we nog hokken nasturen en de rest van de ruimte gaan we opvullen
met voeding en medicijnen. Dan is alles nog voor de winter terplaatse..

hokje hokje2

19/10
Enkele jongeren van een ander dorp zijn vrijwillig komen helpen bij het monteren van de hondenhokken die we gestuurd hadden. En ons transport  met de rest van het materiaal is vandaag aangekomenl. Tegen volgend weekend zal iedere hond een eigen hokje hebben !

hokken2 hokken4 hokken3

In de Hondenzorgkennels worden de huisjes in de gemetste hokken gezet.  (linker foto)
hokjes3  hokjes4

In de bestaande kennels stonden enkel manden en daar kunnen nu ook hokken gezet worden. (rechtse foto)
Doch wind en regen kan in de kennels omdat de ijzeren poorten moeten blijven openstaan, anders kunnen de honden niet buiten.
We gaan de poorten laten doorslijpen door de smid. Hij heeft er eerst een scharnier opgelast. Het onderste gedeelte van
de poort kan dan apart opengezet worden en de bovenkant kan dichtblijven
Werkuren van de smid. inclusief materiaal zal een 130€ zijn en kunnen we betalen dankzij een anonieme donatie

scharni scharnieren

deuren poorten