Dogos

Dogos, reu, mastin, geboren februari 2012

Een naburige shelter moest zijn deuren sluiten. De dieren zaten er in erbarmelijke omstandigheden. 5 jonge mastins
werden overgenomen door Uprodea. Al deze honden waren enorm verwaarloosd en zwaar ondervoed. Ze zaten wel 10
kg onder hun normale gewicht. Na een grondig onderzoek en bijhorende bloedtesten bleek dat Dogos bovendien nog leishmania heeft.
Hij is daar nooit voor behandeld geweest

Dogos heeft alopurinol nodig, injecties inmufort. en voor zijn immuunsysteem  4 tabletten impromune/dag

DOGOS (14)  DOGOS (3)

DOGOS (17) DOGOS (9)  Dogos is een enorme knuffelbeer !