Trueno

Trueno, geboren in 2002, grote greyhound reu,

Trueno is een prachtige grey, maar helaas nooit geadopteerd geraakt. Hij verblijft van jongs af aan in
de shelter, hij kent niets anders dan dat.. Toch is hij het asielleven niet ‘gewoon’, integendeel het geeft
hem een hoop stress. In 2008 werd zijn staart geamputeerd omdat hij die van stress en verveling had kapotgebeten.
Hij is ook al enkele tanden verloren. Trueno is een grote hond die tamelijk dominant is met andere reuen en hij is
heel wantrouwend met onbekende mensen.

Trueno heeft medicijnen voor artrose nodig, kimimove en kimiadapt. Recent (maart 2013) werd hij geopereerd
omwille van een maagtorsie, nu is hij stabiel maar een operatie en narcose op 11 jarige leeftijd hebben hem
danig verzwakt. Hij heeft een vitaminenpreparaat nodig om weer aan te sterken.

trueno2_JPG-for-web-normal  trueno3_JPG-for-web-normal

tru_JPG-for-web-normal