de bouw van een kennelblok

Noodsituatie : 21/1/2014 kregen we dit bericht :

de shelter moet verhuizen en voor 40 honden is er geen plaats !!!

Toen de shelter ruim 30 jaar geleden in gebruik werd genomen was er in de wijde omtrek niets van gebouwen te bespeuren. Het ommuurd stuk grond met kennels lag helemaal in the middle of nowhere. In de loop der jaren kwamen meer en meer goed bemiddelde mensen, die gesteld zijn op hun privacy, een riante woning bouwen in de omgeving van de shelter, ook al was er geen vergunning om bij te bouwen!! Aanvankelijk waren er geen problemen maar hoe dichter het gebied werd bebouwd, hoe meer klachten van overlast de shelter kreeg.. Er was altijd wel iemand die wat te klagen had, maar er kon altijd over gepraat worden en steeds kon men de gemoederen bedaren. Maar enkele jaren geleden begon de situatie te escaleren. Enkele omwoners sloegen de handen in mekaar en begonnen te procederen om de shelter er weg te krijgen. De vrijwilligers zagen dit onvermijdelijke conflict al enige tijd aankomen en hadden meermaals aan de stad een ander onderkomen voor hun dieren gevraagd, een plaats waar ze gerust zouden zitten en niemand hinder zouden berokkenen. De stad vond dat er geen spoed achterzat omdat de shelter er legaal stond en hun vergunning in orde was. Tot ieders grote verbazing werden de omwoners toch in hun gelijk gesteld!! Er werd uitspraak gedaan dat de shelter moest ontruimd worden omdat die er er illegaal zou staan!! Ongelooflijk!!!! Blijkbaar zijn de omwoners heel invloedrijk want het gebied waar de shelter zich bevindt was snel ‘omgevormd’ tot stedelijk gebied en ja, een shelter mag niet in een bebouwde kom gevestigd zijn!!!!!!!!!!De vrijwilligers in de shelter hebben petities laten rondgaan en hebben alles in het werk gesteld om hun oude shelter te kunnen behouden Ze hebben ook meermaals een onderhoud gehad op het stadhuis. Maar zoals de situatie nu is, is het voor de dieren hun veiligheid beter dat ze verhuizen. De omwoners tolereren de shelter er niet meer, ze hebben de bewakingscamera vernield en er werd gedreigd met brandstichting. De vrijwilligers nemen deze dreigementen heel serieus omdat ze er sommigen best toe in staat achten.
Vorige zomer is de stad eindelijk begonnen met de bouw van een nieuwe shelter, een shelter die za al 10 jaar beloofd hebben. Goed nieuws? op het eerste zicht wel maarrr…

1
Er werden te weinig kennels gebouwd want er is maar plaats voor 100 honden,
De stad staat toe dat er meer kennels komen maar die moeten ze dan zelf bekostigen!!! En er mag ook niet eender wat gebouwd worden, een extra kennelblok dient door een bouwfirma gezet te worden en de vormgeving moet identiek zijn aan de andere kennels.

De ommuring is niet hoog genoeg en moet minstens 1m opgetrokken worden.
Er is ook geen alarmsysteem.
Het gebeurd geregeld dat er in afgelegen shelters honden gestolen worden die dan in handen vallen van jagers of misbruikt worden om vechthonden te trainen.

De binnenruimten (sanitair, quarantaine ruimte..) zijn maar half afgewerkt.

Deze situatie heeft de vrijwilligers al vele slapeloze nachten bezorgd, al de verbeteringen die ze aan hun oude shelter hebben aangebracht gaan verloren. Maar hun grootste bezorgdheid gaat uit naar hun dieren.  Ze hebben momenteel 164 honden onder hun hoede waarvan er 140 in de shelter verblijven (de andere honden worden verzorgd in opvanggezinnen, pension, dierenkliniek ..) Voor 40 honden is er dus geen plaats ! Ze willen AL hun dieren mee verhuizen en ze pas onderbrengen in de nieuwe shelter als die veilig is. Maar het is een ’take it or leave it’ aanbod en er zit niets anders op dan het aanbod te aanvaarden en de shelter in gebruik nemen. Ze zijn verplicht de oude shelter binnen de 2 maanden te ontruimen! De kennels daar worden gesloopt en alle gebouwen worden met de grond gelijk gemaakt.
De voorzitter van de shelter heeft nogmaals een onderhoud gevraagd op het stadhuis om erop aan te dringen om alsnog de vertrekken (voedselopslagplaats, sanitair .. ) verder af te werken. Voor de ommuring die hoger opgetrokken moet worden komen volgende week 2 ondernemingen bestek maken Er werden enkele bouwfirma’s gecontacteerd om een offerte te maken voor een kennelblok met 10 kennels en het is ook belangrijk dat die onmiddellijk met de bouw kunnen beginnen want de tijd dringt. Maar dan zijn er eerst centjes nodig want de aannemers willen een aanbetaling. De vrijwilligers in Spanje spreken hun eigen middelen aan en ze doen al het mogelijke om fondsen te verwerven.
We gaan helpen met de bouw van de kennels

 

2

Om al de honden te kunnen huisvesten zouden er  10 kennels moeten bijkomen. 1 kennel biedt plaats voor 4 honden. De aannemers doen enkel de bouw, de nodige materialen  moeten de vrijwilligers van de shelter  zelf aankopen.
Het materiaal* voor de bouw van 1 kennel kost 250€ *inclusief traliewerk en gebetonneerde vloer     Het is financieel een hele zware dobber, maar we blijven niet bij de pakken zitten  en we gaan doen wat we kunnen om te helpen! We gaan oa een webwinkel openen met tweedehandsspullen.Werner is aan het trainen om eind februari de marathon in Sevilla te lopen en hijgaat op zoek naar sponsoring, Dan kunnen we tevens de nieuwe shelter bezoeken om de situatie nauw op te volgen.

Mogen we aub ook een beroep doen op uw steun? Als u denkt op 1 of andere manier te kunnen helpen door bv :     -een wandeling te organiseren, 2dehandsspullen te verkopen, een veiling,       een wafelverkoop te doen, een carwash …  laat het ons weten, ieder eurootje telt en is hard nodig !! De vrijwilligers van de shelter hebben een tijd van enorme kopzorgen achter de rug en vinden geen woorden om hun vreugde en dankbaarheid uit te drukken. Ze zien het weer helemaal zitten!
SAMEN GAAN WE ERVOOR!!!!!  

 

3

we zijn er!!!  budget voor aankoop materiaal is 1555 €                      
We kunnen met de 1555€ materiaal voor 6 kennels aankopen.     De opbrengst van de benefietvoorstelling door Pol Goossen gaan we gebruiken om     de aannemer te betalen. Werner heeft de aannemer al een aanbetaling van 200€      gedaan voor de aanvang van de werken.      De actie van sieradenverkoop van Lieselot loopt ook ten einde.      En als het weer het toelaat dan gaan we met een kraampje op een rommelmarkt     staan. En opvangmam Lily gaat binnenkort nog een bingonamiddag organiseren  Deze extra centjes gaan we gebruiken om een hek te laten maken (1035€) dat bovenop de ommuring moet komen.. We willen iedereen die er mee voor gezorgd heeft dat deze kennels kunnen gebouwd worden,uit de grond van ons hart bedanken!ALLE honden gaan een nieuw en veilig onderkomen hebben!  Namens ons, de vrijwilligers en al de hondjes een grote dank u!


Katrijn, de adoptiemama van Cora’tje, is in haar regio gestart met een koekjesverkoop! Van koekjes die ze zelf bakt!!
Ze is begonnen met lekkere zandkoekjes en nu gaat ze ook cakejes bakken.
Haar broer maakt mee reclame en de bestellingen komen goed binnen!

IMG_4098%20-%20kopie  IMG_4096%20-%20kopie%20-%20kopie

IMG_4099%20-%20kopie%20-%20kopie  IMG_4102%20-%20kopie%20-%20kopie
fostermam Liesbeth doneert 100€ en zet ook nog een verkoop van 2de handsspulletjes op!
Liliane en John, Cobretti en Publivaria Bvba deden een donatie van 250€!
Monique en Paul, de adoptieouders van Gregorio, deden een donatie van 60€!
Lieselot deed een donatie van 100€!
Marleen Van Den Bulcke en Karin Traube deden een donatie van 100€!
Hondenzorg door 2de handsverkoop 100€
Jeannine Meulemans deed een donatie van 75€!
Gold Sweep deed een donatie van 250€!
Ria en Paul deden een donatie van 250€ !
Katrijn heeft met de verkoop van haar zelfgebakken koekjes 100€ opgehaald!
Mr. Van Melckebeke deed een donatie van 100!
Lieselot, adoptiemama van Ferre (alias Cowboy) maakte een hele collectie sieraden,met de opbrengst van 185 € gaan we een stuk kunnen betalen van het ijzeren raster dat bovenop de ommuring zal geplaatst worden. (totale kost is 1034€)
De fundering is niet diep genoeg om de muur een meter op te trekken in steen

1797435_10203048424433760_1186983113_n
Liesbeth verkocht nog 2de handsspulletjes met een opbrengst van 70€ !

rommelmarkt_jpg-for-web-small

Materiaal : Voor de aankoop van het materiaal (cement,stenen, ijzerwerk enz…) hebben we 1555 € bij mekaar!!! Daar kunnen we materiaal voor 6 kennels van kopen. De vrijwilligers in Spanje kregen materiaal gedoneerd voor 3 kennels.
Aannemer : Aan de uit te voeren werken hangt helaas ook nog een stevig, voor ons veel te groot kostenplaatje vast maar we kregen een grote helpende hand toegestoken van een Bekende Vlaming!! Acteur Pol Goossen, alias Frank Bomans uit de tv serie THUIS en bovendien een enorme dierenvriend gaat zijn schouders onder dit project zetten!!!Pol Goossen geeft, in het gezelschap van zijn hond Wap een benefietvoorstelling tvv Hondenzorg vzw. Deze gaat door op vrijdag 23 mei om 20 u in zaal Vredeberg te Lier. ( info zie homepage)De opbrengst zal gebruikt worden om de aanemer te betalen die de kennels zet.

februari 2014 : De aanvang van de bouw van het kennelblok in de nieuwe shelter.

15 februari : Gisteren werd het materiaal voor 4 kennels al geleverd! De vrijwilligers waren heel erg in de wolken natuurlijk en kijken vol spanning uit naar de bouw van het kennelkblok. Omdat de bouwfirma niet kon zeggen rond hoe laat het materiaal in de shelter ging geleverd worden, zijn een 5tal vrijwilligers er van ’s morgens naartoe gegaan. Ze zijn vol enthousiasme de binnenhokken van de reeds bestaande kennels beginnen schoonmaken, die zaten nog helemaal onder een stoflaag van cement en zand Nu maandag nemen we contact op met de aannemer ivm met de aanvang van de werken.

a  b

18 februari : de voorbereidingen zijn al gemaakt!
Als we de aannemer een aanbetaling doen (10% v/h bedrag) dan start hij dezelfde week nog met de werken.Volgende week vliegt Werner naar Sevilla en dan komen ze samen in de nieuwe shelter om er het bouwplan te bekijken
De afmetingen voor de gemetste binnenhokken zijn al met blauwe lijnen op de grond getekend..

c  d
vrijdag 21 februari : Werner is in de nieuwe shelter geweest om de aanbetaling te doen
e Hier staat hij voor een reeds bestaand kennelblok. We hebben een overeenkomst gesloten om een kennelblok van 8 kennels te bouwen.Vorige zaterdag is er nog materiaal bijbesteld, we hebben momenteel genoeg materiaal voor 6 kennels! In de 8 kennels kunnen 32 honden ondergebracht worden.De vrijwilligers hebben hard hun best gedaan om een zo voordelig mogelijke prijs te vinden en ze kregen in Spanje ook sponsoring, niet in de vorm van financiele hulp maar ze kregen wel het materiaal voor 3 kennels gedoneerd. En dat spaart natuurlijk ook veel centjes uit! We hebben samen besloten om van dat materiaal ipv 3 grote kennels er 5 kleinere te laten bouwen. Er zijn honden die niet kunnen samenleven met andere honden omdat ze zo dominant zijn. Deze honden zitten per 2 in een kleinere kennel, reu en teef samen. Het is zonde om de ruimte van een grote kennel enkel voor 2 honden te gebruiken. Op deze manier kunnen er 10 honden in de kleinere kennels terecht.
Er gaat dus extra plaats bijkomen voor 42 honden!! Iedere hond krijgt een nieuwe kennel.
Zaterdag, 22 febr. zijn de eerste muurtjes gebouwd!
f  g  h
De ploeg heeft het hele weekend doorgewerkt en woensdag stond de ruwbouw er al !
i  j

De dag daarna is men begonnen met de muren te bepleisteren,.
k  l

alles droogt snel in het zonnetje..
m  n

alle kennels zijn bepleisterd, binnen-en buitenmuren
o  p

terwijl de muren van de 8 kennels drogen, zijn ze al begonnen met de ruwbouw van de 5 extra kennels
q  r

Er wordt heel hard doorgewerkt en we verwachten dat het metselwerk volgende week klaar zal zijn. Als alles goed uitgedroogd is worden de kennels verder afgewerkt. Bovenop de binnenhokken komt een zonnewerende dakbedekking en de kenneldeurtjes en het traliewerk kunnen geplaatst worden.

18 maart :Vandaag werden het traliewerk en de deurtjes in de kennels geplaatst. Als laatste werk zal het dak op de kennels komen
s  t

25 maart:
Ook in het laatst bijgebouwde kennelblok werden ijzerwerk en deurtje geplaatst. Volgend werk is, al de muren wit schilderen. Ofwel dit weekend ofwel volgend weekend worden de daken op de kennels gelegd.
u  v w

 31 maart 2014  : Door jullie steun en acties hebben we dit bouwproject kunnen waarmaken! Samen hebben we ervoor kunnen zorgen dat er een kennelblok bijgebouwd is zodat al de honden een veilig onderkomen hebben,  FANTASTISCH !!!

x