Ludo

Deze twee pupjes kwamen samen in opvang omdat ze erg ziek waren en in het asiel geen schijn van kans maakten.

Ludo, het schepermixje heeft een leuke thuis gevonden en is nu een stoere jongen.

Dolores, het kleinste van de twee was te erg verzwakt en heeft het helaas niet gehaald..

Ludo

ludo1 ludo2

Dolores

ludo3